44a Edició InterClubs Dames

Tennis competition . 33 participants

Mercedes Blancafort Masriera