44a Edició InterClubs Dames

Tennis competition . 33 participants

Merce Esteve Busoms